พิธีมอบโล่รางวัล งานประชุมวิชาการใหญ่ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กสทช. ได้รับมอบโล่รางวัลเครือข่ายสาขาการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดย ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลจาก นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่รางวัล ในงานประชุมวิชาการใหญ่ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต” งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกภาคส่วนได้รับความรู้ใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค มีการนำเสนอผลงานวิชาการความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (2/27/2020 11:04:11 AM)