การประชุมหารือเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กสทช. พล.ท. ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่ง กสทช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้น จึงจะจัดทำแนวทางการนำเสนอข่าวและข้อมูลของไวรัสโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสื่อมวลชนก่อนนำเสนอข่าว และขอความร่วมมือให้ตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (2/27/2020 4:03:26 PM)