ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1/2567

     สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     - กำหนดการรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 3 – 10 มิถุนายน 2567 ทางออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ oss.nbtc.go.th (ระบบ OSS) ของสำนักงาน กสทช.
     - สนามสอบกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่เกิน 100 คน สอบระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2567
     - สถานที่สอบ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน ) ช่อง 9 MCOT HD (ลงทะเบียน ชั้น 6)
     - ก่อนเข้าร่วมการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงผลตรวจ ATK (ตรวจภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับการทดสอบ) ที่ระบุวันและเวลาตรวจที่ชัดเจน หากพบว่ามีเชื้อโควิด-19 จะไม่อนุญาต ให้เข้าร่วมการทดสอบ
     รอแจ้งผลการสมัครและกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบ ผ่านทาง SMS หรือช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th และเพจ Announcer NBTC บัตรผู้ประกาศ สำนักงานกสทช. ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดการสมัครทดสอบเป็นไปตามประกาศฯ
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5714 , 5715 หรือ E-Mail: oss.announcer@gmail.com
 
 

Download

  • ประกาศ-สำนักงาน-กสทช-เรื่อง-การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/28/2024 4:13:57 PM)

Download

Page views: 133