สำนักงาน กสทช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8 ) เนื่องในวันอานันทมหิดล

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 สำนักงาน กสทช. โดยนางสาวอรดา เทพยายน ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8 ) เนื่องในวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตตรงกับวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยในด้านการแพทย์และการศึกษา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 เชิงสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร
 

Create by  -   (6/10/2024 1:54:01 PM)

Download

Page views: 21