ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1/2567

     สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 6 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบ)
     ก่อนเข้าร่วมการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงผลตรวจ ATK (ตรวจภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันเข้ารับการทดสอบ) ที่ระบุวันและเวลาตรวจที่ชัดเจน หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการทดสอบ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 271 7600 ต่อ 5741, 5715

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/13/2024 3:31:07 PM)

Download

Page views: 53