กิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันวิทยาการ (วย.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก กสทช. พลตำรวจเอก ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร  และนายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายสุธีระ พึ่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ร่วมบรรยายให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมตามกฎหมาย” พร้อมทั้งได้มีการเยี่ยมชมรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุและรถออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ โดยมีบุคลากรจากสำนักงาน กสทช. ภาค 1 บรรยายให้ความรู้ให้แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง วิทยาลัยการตำรวจ ณ หอประชุมสายลม 5011 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (6/21/2024 3:18:48 PM)

Download

Page views: 52