เลขาธิการ กสทช. เผยผลการหารือแก้ปัญหาทีวีดิจิตอลคืบหน้า 3 ประเด็น การชำระค่าประมูลใบอนุญาตงวดที่ 3 การขยายระยะเวลาใบอนุญาต และค่าเช่าโครงข่าย

  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (27 ม.ค. 2559) สำนักงาน กสทช. ได้มีการประชุมแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลร่วมกับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งที่ 2 โดยมีการพิจารณาใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. การเลื่อนชำระค่าประมูลใบอนุญาตงวดที่ 3 2. การขยายระยะเวลาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ) และ 3. ค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล     ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางถึงหลักการและเหตุผลในการดำเนินการเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาและหาทางออกให้แก่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ซึ่งขั้นตอนต่อไปสำนักงานจะนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่มีการหารือร่วมกันในวันนี้ต่อที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 10 ก.พ. 2559 เพื่อพิจารณาต่อไป
    นายฐากร กล่าวว่า สำหรับประเด็นเรื่องการแจกคูปองเพิ่มเติมนั้น ในวันนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหนังสือถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แล้ว หลังจากนี้สำนักงาน กสทช. จะเร่งส่งหนังสือดังกล่าวให้หัวหน้า คสช. พิจารณา โดยสาระสำคัญของหนังสือดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะขอแจกคูปองเพิ่มในส่วนที่เหลือจากที่แจกไปแล้ว 13.7 ล้านฉบับ ซึ่งคูปองที่จะแจกเพิ่มนั้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ครัวเรือนที่ได้รับการแจกครั้งแรกแต่ไม่ได้รับคูปอง เฉพาะที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช. 2. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้านขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย. 2557 ซึ่งเป็นวันที่ใช้เป็นฐานข้อมูลจากกรมการปกครองเพื่อทำการแจกคูปอง และ 3. บ้านพักข้าราชการ รวมทั้งครัวเรือนที่ตกสำรวจ    
    สำหรับการประชุมในครั้งถัดไป จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 3 ก.พ. 2559 เวลา 13.00 น. โดยมีประเด็นที่พิจารณา 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การคืนใบอนุญาต 2. การเรียงช่อง 3. การประชาสัมพันธ์ 4. การสำรวจความนิยม(เรทติ้ง) และ 5. กฎมัสแครี่ ซึ่งหลังจากการประชุมในครั้งถัดไปแล้วเสร็จ สำนักงาน กสทช. จะสรุปผลการประชุมทั้ง 3 ครั้งนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา และนำเรียนต่อหัวหน้า คสช. ต่อไป
    “สำนักงาน กสทช. มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอลให้สำเร็จลุล่วง การประชุมทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาได้ความคืบหน้าและเห็นหนทางในการแก้ไขปัญหา เชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะสามารถแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ได้” นายฐากร กล่าว
 

Create by  -   (1/28/2016 8:56:43 PM)

Download

Page views: 533