กสทช. เข้าหารือ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เพื่อขอความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบสายสื่อสาร

           เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรคมนาคม และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เข้าหารือ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. สำนักงานตำรววจแห่งชาติ  โดยแจ้งว่าเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ได้มีการหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง กสทช. กรุงเทพมหานคร (กทม.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในหลายประเด็นเพื่อความชัดเจน ในการแก้ปัญหาสายสื่อสารรุงรังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จะต้องใช้พื้นที่ทางเท้าและถนน เพื่อจอดรถ ปีนเสาไฟฟ้า รื้อถอน หรือติดตั้งสายสื่อสาร ที่เป็นไปตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช.  ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะแจ้ง Action Plan เป็นรายสัปดาห์ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานคร ทราบล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการจราจร  ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะมีการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ กสทช.ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ อีกครั้งหนึ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดย กสทช. จะตั้งคณะทำงานบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และขอเรียนเชิญ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานฯ และขอผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาร่วมเป็นคณะทำงานฯ ด้วย
            พล.ต.ท. สุรเชษฐ์  หักพาล รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารถือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกฝ่าย และยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะทำงานฯ พร้อมทั้งส่งผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเป็นคณะทำงานฯ ด้วย

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (8/31/2023 10:55:05 AM)

Download

Page views: 54