BTFP Dasar dan Rangka Kerja Pengurusan

BTFP pengurusan boleh dibahagikan kepada dua aspek utama termasuk:
 1. BTFP Pengurusan Kewangan
 • Untuk mengeluarkan kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, perbelanjaan, perakaunan dan sistem perakaunan.
 • Untuk menyediakan BTFP pelan belanjawan berdasarkan prinsip belanjawan berasaskan prestasi.
 • Untuk memastikan kestabilan kewangan BTFP dan menjaga kesinambungan dengan menubuhkan pelan kewangan 3 tahun (2014-2016).
 • • Untuk mengekalkan sesuai aras dan kewangan kestabilan kewangan untuk memastikan kesinambungan operasi untuk mencapai misi kedua-dua jangka pendek dan panjang.
   
 1. BTFP Fund Appropriations
 • Untuk mengurus dan sesuai BTFP Fund dengan tujuan untuk mempromosikan perkhidmatan ketersediaan dan akses kalangan masyarakat umum, termasuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan serta pembangunan kakitangan, yang memastikan perlindungan pengguna dan menyokong operasi Safe and Creative Media Development Fund.
 • Untuk menyokong operasi peluasan liputan perkhidmatan di kawasan-kawasan yang jauh dan tidak-khidmat untuk memenuhi USO Plan yang ditakrifkan oleh the National Telecommunications Commission of NBTC dan rancangan untuk memastikan akses sejagat kepada penyiaran dan perkhidmatan televisyen yang ditakrifkan oleh the National Broadcasting and Television Services Commission.
 • Untuk menggalakkan perniagaan dan masyarakat sivil sektor ke arah menjadi pemain utama atau menyertai Tentera dengan BTFP dalam memacu operasi yang berkaitan ke arah mencapai objektif tertentu.
 • Untuk menggalakkan dan menyokong masyarakat umum dan golongan belia untuk mengambil bahagian dalam berkongsi ilmu tentang pelbagai profesion, pendidikan, sastera dan budaya melalui perkhidmatan penyiaran dan telekomunikasi.

Create by  -   (25/05/2017 16:11:39)