บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. มอบใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ช่วงความถี่ย่าน 1745-1750 MHz คู่กับ 1840-1845 MHz และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ช่วงความถี่ 890-895 MHz คู่กับ 935-940 MHz ให้แก่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) โดยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 สิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ย. 2576 ส่วนใบอนุญาต 900 MHz มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 สิ้นสุดในวันที่ 15 ธ.ค. 2576 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (19/12/2561 9:08:16)