พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร") ระยะทดสอบ

วันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร") ระยะทดสอบ โดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายวีนัส  สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมลงนาม MOU พร้อมด้วย นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมงานพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมในการให้บริการกับประชาชน โดยประชาชนจะสามารถทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ Mobile ID แทนบัตรประชาชน และหน่วยงานภาครัฐสามารถนำระบบ Mobile ID ไปให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้น พร้อมสาธิตระบบแทนบัตรครั้งแรกกับเอไอเอส และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารหอ ประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (21/1/2563 9:11:11)