1. ข้อมูลสถิติโทรคมนาคม

 
11_Aw_Final_Project_สรุปสถิติที่น่าสนใจในกิจการโทรคมนาคม-ปี2562.jpg 12_Aw_Final_Project_สรุปสถิติที่น่าสนใจในกิจการโทรคมนาคม-ปี2562.jpg       
    more-info-(2).jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------


2. โครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

 
Cover_01_2563.jpg          
      more-info-(2).jpg  

---------------------------------------------------------------------------------------------

3. การบริหารทรัพยากรโทรคมนาคม 

 
11_AW_FINAL_ผลการประมูลคลื่นความถี่.jpg Aw_final_project_ผลการจัดสรรคลื่น.jpg   06_AW_FINAL_PROJECT_พื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ(พื้นที่SANDBOX).jpg        
      more-info-(2).jpg  

---------------------------------------------------------------------------------------------


4. ข้อมูลผู้ใช้บริการและงานวิจัย 

 
02Aw_Final_Project_รายงานข้อมูลอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย.jpg 001_AW.jpg   Info-งานแถลงข่าว.jpg        
      more-info-(2).jpg  
0---------------------------------------------------------------------------------------------


5. กิจการโทรคมนาคมเพื่อผู้บริโภค
 

011_Approve.jpg   012_R4-01.jpg        
      more-info-(2).jpg

    Stay connected

    Follow us on social networks