Date of Record : Monday, February 24, 2020

Title : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช.

Download

  • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างฯ-2563.pdf
  • ประกาศฯ.pdf